top of page

אלון עטיה

מנהל כספים

אלון מנהל את מחלקת הכספים בחברה. מתוקף תפקידו אלון מבטיח בהירות ועקביות בניהול החשבונות של הנכסים. הוא אחראי על הדוחות הכספיים של הקבוצה, כולל חברות הניהול וההשבחה של הנכסים, חברות המשקיעים וחברת הנהלה.

לפני הצטרפותו לקבוצת ROI Capital עבד אלון במשך כחמש שנים בבנק מזרחי טפחות במגוון תפקידי מפתח.

אלון למד באוניברסיטה הפתוחה לחשבונאות עם התמחות בכלכלה.

bottom of page