top of page

ממייסדי החברה ובעליה, יזם נדל”ן בעל ניסיון עשיר בניתוח השקעות בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל, נועם אחראי על תכנון אסטרטגי ופיננסי, החלטות השקעה, ניתוח בדיקת נאותות כלכלית של עסקאות הנדל”ן, רכישות, פעילות מימון, ניהול ופיקוח על כל ההיבטים של פעילות החברה בדגש על הפעילות הפיננסית. נועם פעיל בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל זה למעלה מעשור וצבר מוניטין של יוקרה, אמינות ואיכות.  נועם התחיל את דרכו בעולם הבנקאות ושימש בעברו במגוון תפקידים פיננסים שהעיקרי ביניהם היה כיועץ השקעות בכיר בבנק לאומי, לאור כישוריו הפיננסים וכישורי האנליזה הגבוהים נבחר נועם למסלול העתודה הניהולית של הבנק, במסגרת תפקידו האחרון בבנק ניהל נועם תיקי השקעות בשווי כולל של מאות מליוני שקלים.

נועם הינו בעל תואר ראשון B.A בכלכלה ומינהל עסקים מאונברסיטת בר-אילן בהתמחות במימון ובעל רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך בישראל.

נועם אברהמי

מייסד ושותף | מנהל רכישות

bottom of page