top of page

שי מילך, עו״ד

מייסד ושותף | מנהל אופרציה

ממייסדי החברה ובעליה, בעל ניסיון בהשקעות בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל ,עו”ד מילך אחראי על הזרוע הביצועית של החברה ועל פיקוח שוטף וביקורת ניהול הנכסים בדגש על הפעילות הביצועית והמשפטית עם גורמי חוץ, עו”ד מילך פעיל בתחום הנדל”ן בארץ ובחו”ל זה כעשור הן בליווי וייצוג משפטי של משקיעים והן כיזם.

עו”ד מילך הינו בעל תואר ראשון B.A במשפטים , לאור השגיו האקדמאיים קיבל עו”ד מילך בשנת 2009 תעודת הצטיינות משר המשפטים בישראל.

bottom of page