top of page

יובל זהבי

מנהל תפעול

יובל הוא סגן נשיא ומנהל שירות לקוחות. הוא עוקב אחר הפעולות השוטפות בנכסים, בודק ומאתגר את ביצועי הנכסים ומאמת כי התקדמות שיפור ושיפוץ הנכסים כמתוכנן.

יובל, בתפקידו כמנהל שירות הלקוחות מרכז את כל התקשורת הבינלאומית, שירות הלקוחות, קשרי משקיעים, ריכוז וניתוח דוחות כספיים, ביקורת ופיקוח מול חברות הניהול בארה”ב ובאירופה. ליובל ניסיון ניהולי ומקצועי רב בניהול בתחום הארגוני ומאחוריו פעילות ארוכה בתפקידי ניהול שונים במספר חברות מוכרות במשק.

 

יובל זהבי קיבל את אות מצטיין הנשיא על פעילותו הצבאית בעת שירותי הצבאי.

bottom of page